2016. február 11., csütörtök - Bertold, Marietta napja
A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) újjászervezése

A felnőttképzési törvény módosítása
A felnőttképzés fejlesztése szempontjából előrelépést jelentett a 2003 évi CVI. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról (Fktv).
A törvény előírásai szerint a FAT összetételének átalakításáról a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszternek kellett gondoskodnia.
Miniszter úr a törvényi előírásoknak megfelelően január 31-ig felkérte mind a 17 tagot a tisztségre, akik a felkérést elfogadták. A testület elnöke - a Megyei Jogú Városok Szövetségének delegáltja - Jakab Tamás minőségirányítási vezető, egyetemi tanársegéd; a PTE TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének munkatársa lett.
 
Az akkreditáció célja
Az akkreditáció egyik leglényegesebb célja - a képzésben részt vevő személyek elégedettségének, jogainak védelme, valamint tájékoztatása érdekében - annak tanúsítása, hogy:
az akkreditált intézmény az általa kínált, illetőleg meghirdetett felnőttképzési tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelően nyújtja. Rendelkezik mindazon feltételekkel, amelyek a tevékenység rendszeres folytatásához szükségesek, illetőleg
a képzési program résztvevői részére adott annak lehetősége, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket, illetőleg birtokolják mindazon jártasságokat, készségeket és képességeket, kompetenciákat amelyeket a program képzési célként megjelölt.
FAT-nak ezt a munkát kell felelősen szervezni, irányítani és olyan transzparens szabályokat alkotni, mely a felnőttképzés szereplői számára lehetővé teszik a minőségi szolgáltatások kínálatát és az érintett felnőttek számára a minőségi szolgáltatások elérhetőségét.
 
A változtatás eredményei
Mindezen változások javítják a felnőttképzési rendszer átláthatóságát, biztosítják a kormányzati struktúrának való megfelelést, valamint a szociális partnerek, illetve civil szervezetek eddiginél nagyobb mértékű bevonását a felnőttképzés akkreditációs folyamatainak irányításába. Ezután a FAT döntései ellen - az államigazgatási eljárás általános szabályainak megfelelően - jogorvoslatnak van helye, mely megnyugtató helyzetet teremt a felnőttképzés szereplői számára.

FAT tevékenységének változásai, kiemelt feladatai
1. Elősegíteni a felnőttképzés szakmai színvonalának emelését oly módon, hogy csak az arra érdemes szereplők és programok kaphassanak akkreditációs minősítést.
2. A szakmai színvonal növelése mellet az új testület az akkreditáció folyamatában gondoskodjon a törvényesség betartásáról, az államigazgatási eljárás általános szabályainak alkalmazásáról.
3. A FAT-nak gondoskodni kell a már akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező felnőttképzést folytató intézmények és programok ellenőrzéséről is, melyek száma az intézmények tekintetében 700-ra, a programok vonatkozásában pedig több százra tehető.
A FAT tevékenységét a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatja, látja el a testület titkársági feladatait.

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület tagjai
 
Jelölő szervezet
Név
Megyei Jogú Városok Szövetsége Jakab Tamás
Felnőttképzési Akkreditáló Testület elnök
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
Bognárné Várfalvi Marianna
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Meskóné Tóth Ágota
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Dr. Benkő Zsuzsa
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Dr. Nagyné Maros Jolán
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Újvári Károly
Oktatási Minisztérium
Bertalan Zsolt
Magyarországi Református Egyház
Papp Kornél
Magyar Agrárkamara
Dr. Kovács László Miklós
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Dr. Szilágyi János
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Dr. Kiss Papp László
KISOSZ
Tóth János
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Tóth János
Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete
Dr. Madarász Sándor
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
Sipos Júlia
Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete
Dr. Barta Tamás
Megyei Jogú Városok Szövetsége
Dr. Mihály Ottó

Nyomtatás